Skip to main content

Mozilla ja chrome eesti, inglise või vene keeles. Выбор языков в браузере

Инструкция на русском

Когда вы первый раз входите в свой аккаунт на новых компьютерах (март 2023), то первый запуск занимает некоторое время для создания аккаунта на этом компьютере. Это может занять 2-3 минуты, в зависимости от загруженности сервера.

Пожалуйста! Не выключайте компьютер в это время. Это может испортить Ваш аккаунт на этом компьютере и потребуется время на исправление

После того, как аккаунт создался и вы увидели рабочий стол требуется еще пара минут на то, чтобы к аккаунтц подсоединились школьные принтеры, Ваши диски, интранет.

В зависимости от Вашего аккаунта языки браузеров (Edge, Firefox), а также программы Office будут оторажаться на выбранном языке.

Однако, в браузеру Firefox потребуется одна маленькая настройка. А именно установка плагина вашего языка. По умолчанию - язык в Firefox английский. Если вы хотите переключить его на русский или эстонский язык, то нужно открыть соответствующий ярлык на рабочем столе ("Eesti keel Mozilla jaoks" или "Русский язык для Mozilla").

mozilla1.png

После запуска этого ярлыка откроется страничка в браузере Firefox, где надо будет нажать на кнопку "Add to Firefox"

mozilla2.png

После чего откроется еще маленькое окошко где надо нажать кнопку "ADD".

mozilla3.png

Закройте и откройте браузер заново. Вы увидите интерфейс на выбранном языке. Такжа автоматом откроются вкладки с сайтами школы и Stuudium.

Instruktsioon eesti keeles

Kui logite sisse oma kontole uuel arvutil (märts 2023), võtab esimene käivitus aega uue konto loomiseks sellel arvutil. See võib võtta 2-3 minutit, olenevalt serveri koormusest.

Palun ärge sel ajal arvutit välja lülitage. See võib rikkuda Teie konto sellel arvutil ja selle parandamiseks kulub aega.

Pärast konto loomist ja töölaua nägemist võtab paar minutit aega, et kooli printerid, Teie kettad ja intranet ühenduksid Teie kontoga.

Sõltuvalt Teie kontost kuvatakse brauserite (Edge, Firefox) ja Office'i programmi keeled valitud keeles.

Siiski vajab Firefox'i brauseris ühte väikest seadistust. Nimelt Teie keele plugina installimist. Vaikimisi on Firefox'i keel inglise keel. Kui soovite selle vene või eesti keelde muuta, peate avama vastava otsetee töölauale ("Eesti keel Mozilla jaoks" või "Русский язык для Mozilla").

mozilla1.png

Pärast selle otsetee käivitamist avaneb Firefox'i brauseris lehekülg, kus peate klõpsama nuppu "Add to Firefox".

mozilla2.png

Seejärel avaneb veel üks väike aken, kus peate klõpsama nuppu "Add".

mozilla3.png

Sulgege ja avage brauser uuesti. Näete kasutajaliidest valitud keeles. Samuti avanevad automaatselt kooli saitide ja Stuudiumi lehed.

See tekst on tõlgitud eesti keelde tehisintellekti (ChatGPT) abil